Výuka plavání

Informace o vyučovaných kurzech plavání.

Rozvrh výuky

1. hodina: 08.30 – 10.00 hod
2. hodina: 10.00 – 11.30 hod
3. hodina: 11.30 – 13.00 hod

Vyučované kurzy plavání

1) Výuka plavání dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 3.–4. tříd

Probíhá v rozsahu 2x20 lekcí ve dvou po sobě jdoucích ročnících jak ukládají následující zákony a vyhlášky MŠMT ČR.

Jedná se o tyto předpisy:

  1. Zajištění plavecké výuky na základních školách – MŠMT č.j. 32167/04-50 z 31.1.2005
  2. Zákon 561/2004 Sbr.-školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP.
  3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
  4. Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky( §2 bod 3 a §14 a 15)
  5. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních – MŠMT č.j. 29159/200126 z 9.11.2001
  6. Vyhláška č.64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  7. Informace MŠMT k výuce plavání žáků i.stupně ZŠ v rámci povinné TV č.j.29248/96-50
  8. Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání

K zajištění této výuky jsou zřízena specializované pracoviště podle zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.

Cena: Zde se žákům nehradí pouze doprava, která se provádí podle vyhlášky: hradí se z jiných zdrojů. Jinak je cena za plaveckou výuku hrazena zřizovatelem školy a samotnou školou. Cena pro žáka je v tomto školním roce složena ze dvou položek a to z položky provozní 850 Kč a položky mzdové 1 000 Kč .

2) Výuka plavání MŠ

Tato výuka je nabízena mateřským školám v rozsahu 10 lekcí/kurz.
Cena: 650 Kč/žák

3) Výuka plavání 1.–2. tříd ZŠ

Nabízená výuka je opět v rozsahu 10 lekcí/kurz.
Cena: 650 Kč/žák

4) Výuka plavání 5.–9. tříd ZŠ

Nepovinná plavecká výuka jako zdokonalovací kurz v rozsahu 10 lekcí/kurz.
Cena: 650 Kč/žák

5) Výuka plavání středních škol

Nepovinná plavecká výuka určená žákům středních škol jako zdokonalovací kurz v rozsahu 10 lekcí/kurz.
Cena: 650 Kč/žák

Spolupracujeme