Asociace plaveckých škol ČR

Asociace plaveckých škol ČR

Asociace plaveckých škol je občanské sdružení, jehož členy jsou plavecké školy i další subjekty, zabývající se plaveckou výukou ve všech jejích rozličných formách. Vznikla v roce 1992 proto, aby existoval orgán, který bude zastupovat zájmy všech sdružených subjektů navenek, hlavně při jednání se státními institucemi, v oblasti financování, legislativy a podobně. Kromě toho se APŠ snaží působit jako poradenská a servisní organizace pro své členy i ostatní zájemce o dění v oblasti plavecké výuky.

Valná hromada 2018

Pozvánku na valnou hromadu, která se koná v termínu 22. - 24.5. 2018 v Lázních Leopoldov - Smraďavka, najdete v sekci "Zpravodaj".

Vloženo 3.11.2017

Pokyny ministerstva školství k provádění plavecké výuky

Nové znění tohoto pokynu platného od 5.5. 2017 najdete v sekci "Ke stažení".

Vloženo 10.5.2017