Asociace plaveckých škol

Asociace plaveckých škol je občanské sdružení, jehož členy jsou plavecké školy i další subjekty, zabývající se plaveckou výukou ve všech jejích rozličných formách. Vznikla v roce 1992 proto, aby existoval orgán, který bude zastupovat zájmy všech sdružených subjektů navenek, hlavně při jednání se státními institucemi, v oblasti financování, legislativy a podobně. Kromě toho se APŠ snaží působit jako poradenská a servisní organizace pro své členy i ostatní zájemce o dění v oblasti plavecké výuky.

Plavecké školy

moravskoslezskyzlinskyolomouckyjihomoravskypardubickykralovehradeckyprahastredoceskylibereckyvysocinajihoceskyplzenskyusteckykarlovarsky
Aktuality

Seminář ředitelů APŠ v roce 2023

Místo konání … Telč
Termín … 26. - 28. 5. 2023

Jednání na MŠMT

Dne 30. srpna 2022 se uskutečnilo jednání zástupců APŠ s MŠMT. Za APŠ se jej zúčastnil Jiří Vopička, Mgr. Bedřich Daberger a Mgr. Jana Boubínová. Za MŠMT to byl náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jan Mareš MBA, ministerský rada Mgr. Bc. Radka Slováková, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže PaeDr. Michal Černý a vedoucí oddělení základního vzdělávání Mgr. Svatopluk Pohořelý. Dále se jednání zúčastnil prezident Asociace ředitelů základních škol Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA a Mgr. Jarmila Bjačková.

Cílem bylo projednat návrh APŠ na kvalifikační požadavky na osoby, které provádí povinnou výuku plavání žáků ZŠ. Projednali jsme i problematiku získávání kvalifikace instruktor plavání autorizovanými subjekty. Jednotlivé body byly podrobně projednávány a připomínkovány. Dále jsme během jednání probrali i jiné oblasti, které se výuky týkají. Jedná se zejména o nový trend – výuka plavání během školy v přírodě. Zúčastnění se shodli na tom, že tento model není vhodný. Shrnutím tohoto jednání byla pověřena Mgr. Bc. Radka Slováková. Po projednání na MŠMT bude materiál dán k připomínkám APŠ. O výsledku vás budeme informovat.

V průběhu dalšího jednání jsme narazili i na problém ONIV. Shodně jsme konstatovali, že jejich výše není uspokojivá. I přes určité možnosti přesunů mezi jednotlivými finančními kapitolami ZŠ je nezbytné pokusit se pro rok 2023 zajistit jejich navýšení.

Spolupracujeme