Seminář Praha

Seminář č.1 - Praha 2.4.2015

Ve čtvrtek 2.4.2015 se konal v prostoráchFTVS seminář pro učitele plaveckých škol z Prahy a okolí. Ukázalo se, že okolí Prahy je dost široké a sahá až do Chomutova a České Lípy, ale nakonec jsme se do přednáškové místnosti všichni vešli. 64 účastníků si poslechlo dvě opravdu zajímavé přednášky učitelů fakulty. Mgr. Babeta Chrzanowská se věnovala didaktice plaveckých způsobů kraul, znak a prsa v základní etapě plavecké výuky, PhDr. Vladimír Janák, CSc. hovořil o motivaci a překonávání psychických bariér ve výuce plavání.

Velkým přínosem pro všechny zúčastněné učitele plavání byl nejen obsah obou přednášek, ale i možnost setkat se po dlouhé době mezi sebou (pravidelný podzimní seminář je pouze pro ředitele plaveckých škol), proto jsme se domluvili, že podobné setkání uskutečníme každoročně.

Jana Boubínová

Seminář č.2 - Praha 24.3.2016

Tak jako loni, i letos se na Zelený čtvrtek (24.3.2016) sešli v Praze v budově FTVS učitelé plaveckých škol z Prahy a velmi širokého okolí, aby se zúčastnili semináře, o kterém jsme se už loni dohodli, že se stane tradičním. I tentokrát jsme pozvali dva přednášející. Dopoledne jsme absolvovali velmi kvalitně připravenou i prezentovanou přednášku MUDr. Kaufmana o moderních postupech v neodkladné resuscitaci, včetně praktických cvičení, což je oblast, ve které není poučení pro nás nikdy dost. Odpoledne potom následovala další ze zajímavých přednášek psychologa PhDr. Vladimíra Janáka, tentokrát se týkala řešení kritických situací v plavecké výuce.

Přednášky si s velkým zájmem poslechlo celkem 69 účastníků ze třinácti plaveckých škol a myslím, že všichni byli s jejich náplní spokojeni. Aby se nám stejně povedl i ten následující seminář (příští rok bude Zelený čtvrtek 13.4.), prosím všechny o návrhy zajímavých témat, která bychom mohli v jeho průběhu probrat … hodila by se i témata k případné diskuzi, do které by se mohli zapojit všichni, a která se jakkoliv týkají naší činnosti.

Jana Boubínová

Seminář č.3 - Praha 29.3. 2018

Letošní seminář pro učitele plaveckých škol se konal jako vždy na Zelený čtvrtek 29.3.2018 v prostorách FTVS UK. Zúčastnilo se 53 zájemců z 11 plaveckých škol, převážně z Prahy a středních Čech, dorazili ale i kolegové z České Lípy a z Tachova.

Tématem semináře byla na žádost účastníků inkluze. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo najít člověka, který by se zabýval tímto tématem ve školství, a zároveň měl povědomí o plavecké výuce, ujala jsem se úkolu sama. S lidmi s různými druhy hendikepů pracuji již mnoho let a plavání už taky chvilku učím, takže jsem se rozhodla pojmout věc hlavně z pohledu praxe a zároveň zodpovědět všechny dotazy, které se v průběhu přednášky vyskytly. Doufám, že se to alespoň částečně povedlo, což usuzuji i z toho, že Kolín neopustil učebnu v polovině přednášky, jak tomu bylo loni J. Na závěr krátce pohovořila paralympijská plavkyně Katka Komárková o svých zkušenostech se studiem oboru „Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami“ na FTVS.

Vzhledem k tomu, že příští rok už si budu užívat zaslouženého důchodu, snad se pořádání semináře ujme někdo mladší.

Jana Boubínová